ขอบคุณสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Galaxy Academy

เราหวังว่าคุณจะสนุกสนานไปกับ

My ABC's: An Alphabet Tracing and Practice Book

My ABC’s : แบบฝึกหัดตัวอักษรทางภาษาอังกฤษ 

galaxyacademy1.png

My ABC's: หนังสือเพื่อการเรียนรู้และฝึกหัดเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ