เปิดตัวเต็มรูปแบบในปี 2019

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสื่อออนไลน์ ด้วยระบบ AI สำหรับเด็ก

GALAXY ACADEMY

galaxyenglish.png
หลักสูตรการฟัง การพูด การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
galaxyphonics.png
หลักสูตรฝึกสำเนียงในการออกเสียง
ai chat logo-02.png
หลักสูตรการพูดโต้ตอบ

ห้องรวมภาพ

galaxyacademy1.png